ENGLISH

夏婷

2022年08月22日 09:16  点击:[] 

165DA


2022级硕士生

研究方向: 气体分离膜的制备及分离性能研究

邮箱:  xiating7@mail.dlut.edu.cn

 

教育经历:

2018.9-2022.9  大连理工大学  化学工程     本科

2022.9-至今     大连理工大学   化学工艺     硕士

       

曾获荣誉:

2018学年学习优秀奖学金

2019学年学习优秀奖学金


 

学术兴趣:分子筛膜材料的开发与应用

 

上一条:丁凯诗 下一条:何欣宇

关闭

联系地址:辽宁省大连市甘井子区凌工路2号 电话:0411-84986505 电子邮箱:diligenliu@dlut.edu.cn 

Copyright© 2010 - 2018 Yi Liu`s Group. All rights reserved.